Brać kredyt czy też nie?

Niewątpliwie kredyt gotówkowy i każdy inny kredyt to poważne zobowiązanie, które musi być zaciągane z rozsądkiem i przeanalizowaniem własnych możliwości co do spłaty. Alternatywa dla kredytu jest odkładanie na dany wydatek. Jest to oczywiście ostatecznie rozwiązanie tańsze, gdyż nie trzeba spłacać dodatkowo odsetek, tak, jak w przypadku kredytu. Jednak nie zawsze takie rozwiązanie wchodzi w grę, ponieważ zwłaszcza przy nagłych i niespodziewanych, a ważnych wydatkach środki potrzebne są pilnie. Wtedy dobry kredyt gotówkowy może być optymalnym rozwiązaniem. Większe koszty są rekompensowanie przez możliwość dokonania szybkiego zakupu.

Jak otrzymać kredyt?

Po kredyt gotówkowy trzeba udać się do banku. Warto przy tym pamiętać, że kredyt w ścisłym tego słowa znaczeniu uzyskamy tylko w bankach, ponieważ inne firmy mogą udzielać tylko pożyczek, aczkolwiek w potocznej mowie pojęcia te używane są zamiennie. Bank rozpatrując nasz wniosek o udzielenie kredytu z pewnością pod uwagę weźmie naszą zdolność kredytową, a więc oceni, czy według pewnych kryteriów będziemy w stanie spłacić kredyt. Do kryteriów tych należą na przykład stałe dochody o określonej wysokości, zabezpieczenie kredytu, jakim może być na przykład podpisanie zobowiązania o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej w przypadku niespłacenia, wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, czy też oddanie czegoś w zastaw. Ważna może również okazać się historia kredytowa, czyli to, czy rzetelnie spłacaliśmy ewentualne poprzednie zobowiązania.

Ważne cechy kredytu

Zanim w ogóle udamy się do banku po kredyt, warto wiedzieć, gdzie zaciągniemy go na najkorzystniejszych warunkach. W tym celu należy zwrócić uwagę na takie aspekty ofert, jak wysokość oprocentowania i ewentualnych innych opłat prowizyjnych, rodzaj oprocentowania (stałe lub zmienne) oraz tez ogólne warunki spłaty kredytu, na przykład to, czy raty są równe czy malejące oraz jaka jest ich ilość i wysokość. Czasem warunki spłaty można ustalać z bankiem indywidualnie.