Modyfikacja kredytu – podstawowy cel

Podstawowym celem modyfikacji kredytu jest umożliwienie właścicielom domu możliwości przedstawienia konkretnego planu płatności, jakie on / ona może zasadnie zapłacić po rozważeniu wszystkich miesięcznych wydatków. Bank będzie musiał brać pod uwagę wszystkie aspekty wydatków kredytobiorcy w tym kwestię płatności telefonicznych, zobowiązań kart kredytowych, opłaty za korzystanie z energii elektrycznej, gazu i wody i tym podobne. Bank nie wymaga od kredytobiorcy by wydał całe swoje miesięczne dochody na finansowanie kredytów hipotecznych, gdyż nie jest to praktycznie możliwe i uzasadnione. Stąd dział strat banku weźmie pod uwagę wszelkie uzasadnione wydatki na utrzymanie normalnego trybu życia przy obliczaniu rozsądnego miesięcznego wymogu płatności hipotecznych. Modyfikacja kredytu to proces negocjacji pomiędzy kredytobiorcą (ty, jako właściciel domu) i kredytodawcom (bank). W niektórych przypadkach można dokonać wiele modyfikacji. Proces ten polega na złożenie wniosku wraz z oświadczeniem dochodowym zestawieniem wydatków. To stwierdzenie zawiera informacje dla pożyczkodawcy o sumie twoich domowych wydatków. Ponadto, chodzi też o szacowanie miesięcznych wydatków, które obejmują twarde jak i miękkie wydatki. Koszty miękkie nie są tak łatwe do rozpoznania i udokumentowania. Jeśli miękkie koszty są przeszacowane, będziesz w stanie oszacować ilość ogólnej gotówki. Dochód przedstawiający zestawienie wydatków przedstawia twoje miesięczne dochody, które można następnie porównać z wydatkami z wyłączeniem płatności hipotecznych. Różnica między sumą przychodów i kosztów jest równa co do wysokości miesięcznego kredytu hipotecznego, przy założeniu, że zostawiasz sobie nadwyżkę na ewentualne pojawienie się kosztów ubocznych ze swojej strony podczas przygotowywania propozycji modyfikacji pożyczki.

Pozostawienie nic na koszty uboczne w ogóle nie jest możliwe.

Negocjacje z kredytodawcą są kolejnym krokiem, podczas którego następuje prezentacja propozycji modyfikacji pożyczki tym. Negocjacje będą rozpatrywane w oparciu o zasadę równowagi konieczności redukcji. Musi to być propozycja atrakcyjna dla pożyczkodawcy. Redukcje mogą być różne, jeżeli hipoteki są przechowywane w oddzielnych bankach i teraz muszą być skonsolidowane. Trzeba zdać sobie z tego sprawę czekając na decyzję.