Krótko mówiąc nie otrzymasz bardzo dużego kredytu, np. hipotecznego, jeżeli nie masz bardzo dobrej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). Przy dużych kredytach uwzględnia się nawet terminowe spłaty mandatów, alimentów, rachunków za media. Poza tym warto regulować kwestie zadłużenia prywatnego. Aktualnie wpis do rejestru dłużników jest bardzo prosty. Niespłacone zobowiązanie widoczne w ogólnych bazach krajowych, najczęściej dostępnych bezpłatnie to sytuacja kryzysowa przed pozyskaniem kredytu gotówkowego, hipotecznego, limitu na koncie osobistym, pożyczki firmowej. W Biurze Informacji Kredytowej występują dane zebrane z banków detalicznych oraz parabanków. Natomiast w Biurze Informacji Gospodarczej masz do czynienia z bardziej ogólnymi danymi o kredytobiorcy. Efektywność spłaty dotychczasowych zobowiązań buduje maksymalną punktację we wnioskach kredytowych. Banki detaliczne nie mogą obsługiwać bardzo ryzykownych klientów zgodnie z uwarunkowaniami ustawy o kredycie konsumenckim, przez rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach prawa bankowego.

Kiedy nawiązujesz współpracę z parabankami historia kredytowa ma nieco mniejsze znaczenie. Wiele zależy od specyfiki funkcjonowania danej firmy pożyczkowej. W niektórych parabankach klient buduje własną historię po założeniu indywidualnego konta. Na początku otrzymujesz niewielkie chwilówki, np. na 200 – 500 złotych, aby po ich terminowej spłacie uzyskiwać coraz większe limity. Historia kredytowa jest prosta w pogorszeniu, natomiast bardzo trudna w odbudowaniu. Brak szans w banku detalicznym nie wyklucza pozyskania dobrego kredytu gotówkowego w uczciwych parabankach.