Grupa docelowa banków detalicznych

Każdy bank detaliczny stosuje normy prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, wytyczne KNF i Narodowego Banku Polskiego. Od dokładnej analizy kredytobiorcy po prostu nie ma odstępstw ze względu na utrzymanie stabilności depozytów oraz płynności największych instytucji finansowych. Bank detaliczny z tego powodu obsługuje wyłącznie klientów mało ryzykownych. To oznacza potwierdzony dochód, najczęściej znacznie powyżej średniej krajowej, oszczędności, solidne zabezpieczenia, możliwość podniesienia opłat za ubezpieczenie. Kredyt gotówkowy w banku detalicznym to produkt zdecydowanie luksusowy. Z tego powodu młodzi ludzie z nieregularnymi dochodami przechodzą z banków detalicznych do parabanków i wszystkich prywatnych firm pożyczkowych. Skala udzielania pożyczek w instytucjach pozabankowych jest ogromna. Zadłużenie Polaków kształtuje się w widełkach 30 – 40 mld złotych rok do roku. Ogromna część przypada na prywatne firmy pożyczkowe z kapitałem krajowym lub zagranicznym. Profil klienta parabanku to przede wszystkim pokolenie Y i wszelkie cechy charakterystyczne tej grupy. To oznacza nieregularność zatrudnienia, stosunkowo słabe umowy, dłuższe okresy bezrobocia przeplatane z pracami sezonowymi, przedkładanie wydatków nad oszczędnościami, potrzeba szybkiego pozyskania gotówki niezależnie od kosztów zobowiązania. Pokolenie Y to pokolenie internetu. Nie dziwi zatem zainteresowanie pożyczkami internetowymi. Kredytobiorca w parabankach wykorzystuje pieniądze na przyjemności, a niezwykle rzadko na inwestycje. W kilku ostatnich latach profil klienta parabanków nieco ewoluował. Każdy człowiek wykluczony finansowo zgłasza się do parabanku. Wykluczenie finansowe oznacza niepotwierdzone dochody (szara strefa), zajęcia komornicze (parabanki promują tzw. pożyczki dla zadłużonych z komornikiem, co często prowadzi do odkupienia problematycznego zadłużenia i do ujednolicenia warunków spłaty wierzytelności), bezrobocie (najczęściej sezonowe). Ryzykowny kredytobiorca to jednocześnie większe wynagrodzenie z perspektywy parabanku. Z tego powodu w umowach z instytucjami pozabankowymi stosuje się duże zabezpieczenia majątkowe, nawet przy niewielkich kredytach gotówkowych.

Lojalność przede wszystkim

Największe zadłużenie w parabankach notuje się u młodych ludzi, dopiero wchodzących na rynek pracy. Lojalność w tej grupie docelowej jest dość duża, dlatego częste promocje, optymalizacja kosztów pozaodsetkowych i utrzymanie klienta to najważniejsze cele parabanków, sprawdź także lokaty ranking.