Przez większość czasu w Polsce rynek kredytowy charakteryzował się dużym rozdrobnieniem. Główny podział dotyczył banków detalicznych, parabanków. Stopniowo w segmencie pożyczek krótkoterminowych zaczynały pojawiać się również portale pożyczek społecznościowych. Największy problem rynku kredytowego dotyczył wprowadzania niesamowitych kosztów pozaodsetkowych, dziwnych zapisów w umowach kredytowych, co często objawiało się bankructwami osób fizycznych zadłużonych nawet na niewielkie kwoty. Regulacje doprowadziły w końcu do oczyszczenia rynku. Udoskonalenie ustawy o kredycie konsumenckim, wdrożenie zasad ustawy o kredycie hipotecznym, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, potrzeba egzaminowania pośredników, ustalenie większych wartości prawnych dla funkcjonowania parabanków to tylko niektóre z bardzo pozytywnych zmian z perspektywy kredytobiorców. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, czyli praktycznie eliminacja lichwiarskich zobowiązań umożliwia czerpanie korzyści nawet z kredytów krótkoterminowych praktycznie każdemu podmiotowi wykazującemu pozytywną zdolność kredytową. Nawet pożyczki społecznościowe zostały ograniczone wyłącznie do zarejestrowanych biznesów. Wcześniej w sektorze pożyczek społecznościowych pojawiały się zwykłe osoby fizyczne.

Najważniejsze konsekwencje wskazanych zmian to oczyszczenie rynku z nieuczciwych biznesów pożyczkowych, większe zaufanie kredytobiorców do współpracy praktycznie z dowolnym kredytodawcą, skupienie na optymalizacji prawnej i na precyzyjnej analizie kredytobiorcy. Nie ma już mowy o tym, aby elastycznie podchodzić do podpisywania umów z klientami. Każda instytucja finansowa musi bowiem wdrażać odpowiednie przepisy. Ewolucja rynku kredytowego prowadzi do większego udziału pośredników w podpisywaniu umów. Dzieje się tak z prostego powodu. Pośrednik dopełnia formalności i to coraz częściej egzaminowany specjalista. Na razie sytuacja związana z rozwojem rynku kredytowego przedstawia się pozytywnie dla kredytobiorców, którzy nie muszą martwić się o celowo zawyżone koszty podstawowe, czy windykacyjne. Czy uważasz, że sektor pożyczkowy wygląda w kraju optymalnie, czy potrzeba mu jeszcze pewnych udoskonaleń?