Polega on na tym, że bank udzielający nam kredytu konsolidacyjnego spłaca nasze dotychczasowe zobowiązania, dzięki czemu my stajemy się już tylko jego dłużnikami. W ten sposób osoby posiadające na swoim koncie kilka zadłużeń bankowych mogą w wygodny sposób sprawić, że będą musiały spłacać raty jednemu podmiotowi. Sama ta opcja nie powinna mieć tutaj jednak decydującego znaczenia. Kredyt konsolidacyjny często wykorzystuje się po to, aby zmniejszyć wysokość spłacanych comiesięcznie należności z tytułu zadłużenia, niemniej jednak wiąże się to zazwyczaj z wydłużeniem okresu kredytowania. Choć samo to hasło nie wzbudza raczej niepokoju, należy zdawać sobie sprawę z tego, że czym dłuższy jest czas trwania kredytu, tym więcej nalicza się odsetek, co powoduje wzrost całkowitych kosztów zadłużenia. Ten aspekt należy, oczywiście, rozpatrywać w odniesieniu do odsetek naliczanych w związku ze zobowiązaniami, które chcemy poddać konsolidacji. Nieraz oferty kredytów konsolidacyjnych mogą być pod tym kątem dosyć interesujące. Trzeba także mieć na względzie fakt, że warunki i szczegóły kredytów konsolidacyjnych mogą kształtować się rozmaicie, dlatego musimy uważnie przyjrzeć się wszelkim parametrom takiego zobowiązania. Przykładowo istnieją kredyty konsolidacyjne hipoteczne, w których zabezpieczeniem spłaty jest nieruchomość. Sprawia to, że jeżeli nie będziemy regulować należności, możemy stracić dom, czy też mieszkanie, gdyż bank będzie uprawniony do przejęcia naszej nieruchomości. Taka decyzja ma zatem bardzo poważny wymiar, choć wszelkie kwestie związane ze zobowiązaniami finansowymi musimy traktować z rozwagą i ostrożnością. Ofert kredytów konsolidacyjnych jest na rynku dosyć sporo, dzięki czemu osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej możliwości mają rozbudowane spektrum opcji, jeśli chodzi o wybór propozycji. Nie należy zapominać o zdrowym rozsądku, wnikliwym zbadaniu parametrów ofert oraz o dokonaniu analizy oraz oceny własnej sytuacji finansowej. Umiejętne zarządzanie własnym budżetem jest bardzo ważne i nie możemy o tym zapominać. Trzeba być świadomym wszelkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, a także detali określonych propozycji. Musimy także znać mechanizmy rządzące światem finansów oraz zagadnieniami z nim związanymi. Skrupulatne podejście do sprawy jest bardzo istotne, dlatego też musimy naprawdę zaangażować się w proces decyzyjny i wykazać się w nim dokładnością.