Co należy do wad tego rodzaju kredytu? Przede wszystkim dość wysoki koszt tego rodzaju pożyczki, pośród kosztów znajduje się między innymi prowizja oraz wysokie oprocentowanie kredytu. Z kolei kwota, którą możemy pożyczyć jest dość niska. Kredytobiorcy zaciągają tego rodzaju kredyt jednak w określonym celu, o który bank nas nie pyta. Co dla wielu osób stanowi jego ogromną zaletę. Możemy wyróżnić dwa rodzaje kredytów gotówkowych: konsumencki, który możemy przeznaczyć na dowolny cel oraz kredyt konsolidacyjny. Kredyt możemy uzyskać zarówno w złotówkach, jak i w obcej walucie. Co powinniśmy wiedzieć o umowie kredytu gotówkowego? Przede wszystkim to, że stronami, które zawierają umowę o kredyt są kredytodawca czyli bank oraz kredytobiorca czyli konsument. Umowa taka zawarta jest pomiędzy stronami i informuje o celu kredytu, jeśli ten jest wskazany oraz jego kwocie. Zawiera też całkowitą kwotę kredytu. W dalszej części zawiera też informacje o tym, kiedy i w jaki sposób przekazane zostaną środki pieniężne. Można wskazać numer rachunku kredytobiorcy, na które skierowane zostaną pieniądze lub dokonać wypłaty w kasie banku. Umowa musi zawierać również informacje o RRSO. Sama procedura zaciągnięcia kredytu jest stosunkowo prosta, bowiem sprowadza się zazwyczaj do wypełnienia wniosku i podania naszych danych informacji na temat wysokości zarobków oraz informacji o ewentualnym zadłużeniu. A co z kosztami? Pamiętajmy, że obok prowizji na koszty składają się też inne opłaty związane z kredytem. Prowizja zazwyczaj pobierana jest jednorazowo w dniu wypłaty kredytu z kwoty kredytu. Z kolei w skład oprocentowania wchodzi marża banku i zmienna stawka bazowa. A co z planem spłaty kredytu? Plan spłaty kredytu nazywany inaczej harmonogramem określa kwotę wszystkich rat oraz termin ich spłaty w okresie trwania umowy. Harmonogram załączony jest do umowy o kredyt gotówkowy i nie wymaga odpisu żadnej ze stron. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, a na jej wysokość składają się odsetki i kapitał. Podczas regulowania zobowiązań pierwszeństwo mają odsetki, a dopiero po ich spłaceniu bank dokona pomniejszenia kwoty kredytu o wysokość wpłacanej raty. Jeśli nie będziemy spłacać rat w terminie grożą nam konsekwencje. W pierwszej kolejności bank wezwie nas do zapłaty, a następnie przekształci niezapłaconą kwotę w należność przeterminowaną.